Inscripcions LA CAMINADA DE 6KM - 2023

Informació general

Fins el dia 31/05/2023
Amb llicència federativa: 12,00 €
Sense llicència federativa: 12,00 €
A partir del dia 01/06/2023
Amb llicència federativa: 15,00 €
Sense llicència federativa: 15,00 €

Formulari d'inscripció

[1] En cas de tractar-se de la inscripció d'un/a menor d'edat és necessari que el pare, mare o tutor/a legal d'aquest/a menor porti aquesta autorizació degudament omplerta al recollir el dorsal

Import a pagar:

Pujar